Skip to main content

RECHT VAN TERUGTREKKING (Alleen van toepassing op consumenten)

Klanten die consument zijn, worden geïnformeerd dat zij het recht hebben om elke met MS EUROPE gesloten overeenkomst voor verkoop op afstand te herroepen binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de consument of een derde, die niet de vervoerder is, de goederen in kwestie fysiek in bezit neemt. In het geval van levering van een partij goederen begint de termijn te lopen wanneer de consument of een derde partij die niet de vervoerder is, het laatste artikel fysiek in bezit neemt. In het geval van regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode begint de periode te lopen op het moment dat de consument of een derde partij, niet zijnde de vervoerder, de eerste goederen fysiek in ontvangst neemt.

De procedures voor het uitoefenen van dit herroepingsrecht worden beschreven in Artikel 10 van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Klanten die consument zijn, worden er uitdrukkelijk op gewezen dat zij worden verzocht het herroepingsformulier te gebruiken, dat zij de directe kosten voor het terugzenden van de goederen zullen moeten dragen en dat zij het voordeel van het herroepingsrecht in de volgende gevallen zullen verliezen:
– Voor producten die met een abonnement worden verkocht: zodra het abonnement in kwestie op verzoek van de klant is geregistreerd, omdat het product dan duidelijk gepersonaliseerd wordt.
– Voor producten die op een voertuig worden geïnstalleerd: zodra het product op een voertuig is geïnstalleerd, wordt het product duidelijk op maat gemaakt voor dat voertuig.

Na ontvangst van het herroepingsformulier stuurt MS EUROPE een ontvangstbevestiging met de te volgen procedures (autorisatie- en retournummer, te gebruiken adres). Producten die zonder toestemming worden geretourneerd, worden niet geaccepteerd.