Cookiebeleid

De BVBA Mobile Systems Europe nodigt de bezoeker uit de Privacy Policy en huidige Cookie Policy aandachtig te lezen aangezien deze bepalingen belangrijk kunnen zijn voor hem.

 

 1. Algemeen
 • Huidige cookie policy (de “Cookie Policy”) is van toepassing op de website http://www.mseurope.be (de “Website”) eigendom van Mobile Systems Europe BVBA, een onderneming onder Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Paleizenstraat 44/52 en ingeschreven in het KBO onder het ondernemingsnummer 0879.633.414, info@mseurope.be, (“Mobile Systems Europe”).
 • Deze Cookie Policy is onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden van de Website en informeert de bezoeker over het gebruik van cookies, zowel voor wat betreft essentiële / noodzakelijke cookies, als deze waarvoor de bezoeker zijn toestemming kan geven.
 • Mobile Systems Europe nodigt de bezoeker uit de Gebruiksvoorwaarden van de Website aandachtig te lezen alvorens verder te surfen op de Website.
 • De bezoeker wordt uitgenodigd zijn toestemming voor het gebruik van niet-essentiële / niet-noodzakelijke cookies te verlenen, zoals omschreven in huidige Cookie Policy via een banner die verschijnt bij het bezoeken van de Website; ook bij uitblijven van toestemming voor het gebruik hiervan, blijft de Website toegankelijk.
 • Mobile Systems Europe behoudt zich het recht voor de huidige Cookie Policy aan te passen. Als gevolg hiervan, nodigt Mobile Systems Europe de bezoeker uit de Cookie Policy te raadplegen bij elk bezoek van de Website.

 

 1. Wat zijn cookies?
 • Een cookie is een klein informatiebestand dat verstuurd wordt naar de harde schijf van de bezoeker via de server van de Website door navigatie en waar op het apparaat van de bezoeker tijdelijk of permanent informatie wordt opgeslagen die toelaat het gebruik van de Website mogelijk te maken, te vergemakkelijken en te personaliseren.
 • Dankzij het gebruik van cookies kan de bezoeker genieten van gepersonaliseerde functionaliteiten, waarbij Mobile Systems Europe de bezoeker kan identificeren of zijn voorkeuren tijdens de navigatie of voor toekomstige bezoeken kan onthouden.
 • Bovendien laten cookies toe om de Website te optimaliseren en een inzicht te verkrijgen in de omvang van het verkeer op de Website alsook de frequentie van bezoeken om te bepalen of de Website voldoende snel en naar behoren functioneert. Bepaalde cookies zijn noodzakelijk om de navigatie te faciliteren en om de door de bezoeker gevraagde diensten te leveren.

 

 1. Welke type van cookies wordt gebruikt op de Website?

De Website van Mobile Systems Europe gebruikt verschillende types van cookies:

 • Essentiële / noodzakelijke cookies – geen specifieke toestemming vereist

Een cookie is essentieel / noodzakelijk wanneer het gebruik ervan strikt noodzakelijk is voor de elektronische communicatie of voor het leveren van uitdrukkelijk gevraagde diensten door de bezoeker van de Website.

Bijvoorbeeld: een cookie voor de taal van de Website gedurende de sessie.

 • Niet-essentiële / niet-noodzakelijke cookies – specifieke toestemming vereist
  • Voorkeur cookies: Deze voorkeur cookies worden gebruikt om de Website toe te laten informatie te onthouden die de manier waarop de Website wordt weergegeven wijzigt, zoals cookies voor het bepalen van de voorkeurstaal.

Voorkeur cookies die mogelijks gebruikt worden op deze Website:

 1. Beheer van cookies en uw rechten
 • De bezoeker kan de cookies zelf beheren op zijn apparaat volgens de instellingen van zijn internetbrowser of volgens de cookie bannerHij kan kiezen alle of enkel bepaalde cookies te aanvaarden, of deze te blokkeren, te verwijderen of zijn toestemming te herroepen op elk moment.
 • Indien de bezoeker bepaalde cookies blokkeert of verwijdert, kan dit storing veroorzaken waardoor bepaalde delen van de Website niet langer (naar behoren) werken. Het blokkeren van cookies kan gevolgen hebben voor de werking van de Website.
 • Hoewel elke browser over eigen instellingen beschikt, kunnen cookies in de meeste gevallen worden ingesteld via het menu “Voorkeuren” of “Opties” in de browser bovenaan het scherm. Voor meer informatie over het beheer van cookies, kan de bezoeker het “Help” menu raadplegen in zijn browser. Voor meer informatie over het beheer van cookies in de belangrijkste internetbrowsers kan de bezoeker de volgende websites raadplegen:
 • Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl-GB&hlrm=nl

 • Internet Explorer

https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 • Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

 • Safari

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

Voor meer informatie over cookies en de manier waarop de bezoeker deze kan verwijderen in functie van de internetbrowser, wordt de bezoeker uitgenodigd de volgende website te bezoeken: www.allaboutcookies.org.

 • Indien deze cookies de bezoeker kunnen identificeren, treedt Mobile Systems Europe op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Mobile Systems Europe nodigt u uit de Privacy Policy aandachtig te lezen.

De verwerking van persoonsgegevens in deze context is gegrond op:

 • haar legitieme belang (artikel 6.1.f Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679), hierna “AVG”), meer specifiek, voor het beheer, de toegang en de verbetering van de Website en,
 • indien van toepassing, de toestemming van de bezoeker (artikel 6.1.a AVG).

De bezoeker heeft het recht op inzage van zijn persoonsgegevens, om de persoonsgegevens te (laten) rectificeren indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn, om deze te laten wissen en de verwerking te laten beperken of om er een bezwaar tegen te maken in de gevallen zoals voorzien in de AVG, incluis het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit (incluis profilering). De bezoeker heeft eveneens het recht om zijn gegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en te laten overdragen aan een andere onderneming  voor zover de toepassingsvoorwaarden van de AVG vervuld zijn (recht op overdraagbaarheid van gegevens). Zoals voorzien in artikel 4.1. hierboven, heeft de bezoeker steeds het recht om zijn toestemming voor het gebruik van de cookies kosteloos en op elk moment te herroepen. Om de bovenvermelde rechten uit te oefenen kan de bezoeker eveneens een kosteloze e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: info@mseurope.be, of, wanneer dit beschikbaar zal zijn, rechtstreeks volgens het aanpassen van de instellingen in zijn klantenaccount op de Website.

De bezoeker heeft het recht een klacht in te stellen bij de Belgische Autoriteit voor Gegevensbescherming (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be).

 1. Contact

In geval van vraag of klacht kan de bezoeker de klantendienst van Mobile Systems Europe contacteren:

 • per post ten aanzien van de klantendienst van Mobile Systems Europe: Paleizenstraat 44/52, 1030 Schaarbeek.
 • per e-mail: info@mseurope.be.